Vi udvikler fremtidens vedvarende energiprojekter

Bliv en aktiv medspiller i Gefion Energys vision om at udvikle vedvarende energiprojekter, der reducerer CO2 aftrykket, eksempelvis gennem anvendelse af solenergi.

Tag del i spændende energiprojekter og bidrag til at gøre en forskel for fremtiden.

 

En ambition om en grønnere fremtid

Hos Gefion Energy omdanner vi jordarealer og grunde til energiparker med fokus på den grønne omstilling og energioptimering.

Det gør vi gennem samarbejdspartnere, der deler samme vision som os. Ved at omdanne jordarealer til blomstrende energiparker kan vi i fællesskab bidrage aktivt til en grønnere fremtid, der gør en positiv forskel for klimaet.

Med et større fokus på vedvarende energi kan vi reducere vores behov for sorte energiformer som olie og kul, og i stedet fremme anvendelsen af grøn energi.

Alene i 2022 var vores samlede udledning af CO2-ækvivalenter 44 millioner tons, målt indenfor Danmarks grænser. Dette svarer til en udledning på 7,5 tons CO2-ækvivalenter pr. indbygger i Danmark (kilde: Danmark Statistik).

Med denne indsats udvikler vi energiprojekter, der taler til vores fælles ansvar for miljøet.

Ønsker du at høre mere om vores projekter?

Vil du blive klogere på, hvordan du kommer i gang med at blive en del af den grønne omstilling ? Tøv endelig ikke med at kontakte os for at få mere information om vores aktuelle projekter.

Hvordan gør vi det:

Vi finder jordarealer og områder

Vi lokaliserer og finder egnede grunde, der kan blive til nye energiprojekter, her med respekt for lokallandskabet.

Vi etablerer partnerskaberne

Vi står for at udvikle projektet i samarbejde med partnere, der deler samme visioner som os.

Vi sørger for den videre drift

Vi søger for den daglige drift og administrationen af energiprojekterne.

Bæredygtighed, fællesskab
og ansvarlighed.

Vi udvikler energiprojekter ud fra en helhedsbetragtning, hvor bæredygtighed, fællesskab og ansvarlighed vægtes højt.

Et projekt skal således gennemtænkes i forhold til alle tre parametre for at kunne leve op til det, vi betragter som et godt energiprojekt med et langsigtet partnerskab og vækstpotentiale.

 

Hvem er Gefion Energy?

Hos Gefion Energy fokuserer vi på at skabe vedvarende energiprojekter, der ikke kun mindsker CO2-udledningen, men som også er økonomisk bæredygtige uden behov for subsidier.

Vi arbejder indenfor alle faser af den grønne omstilling. Det gælder udvikling, asset management, operations management til slutproduktet.

Vores dygtige team har omfattende erfaring indenfor projektudvikling og bringer en betydelig baggrundsviden indenfor vedvarende energi med sig ind i projekterne.

Kontakt os endelig for yderligere information eller spørgsmål!

Kontakt os